Friday, February 13, 2015

NHỮNG BỨC TRANH XƯA

 Fr: Loan Phan*Huy Nguyen*Dinh Cuc          
       Những bức tranh xưa 
alt

 Bức tranh Thiếu nữ uống trà của Vũ Cao Đàm (1908-2000). 

alt
Bức tranh "Hầu đồng" của Nguyễn Phan Chánh (1892-1984) vẽ năm 1931. 
alt
Bức tranh "Cô hàng xén" của Nguyễn Phan Chánh
alt
Bức tranh "Hái cây thuốc" của Lê Phổ (1907-2001) vẽ năm 1932.
alt
Bức tranh "Người phụ nữ nằm võng" của Joseph Inguimberty (1896-1971) vẽ năm 1940.
alt
Bức tranh "Giai điệu" của Mai Trung Thứ (1906-1980) vẽ năm 1956.
alt
Bức tranh "Người dân tộc vùng cao" của André Maire (1898-1984) vẽ năm 1949
alt
Bức tranh "Đứa bé" của Trần Bình Lộc (1914-1941) vẽ năm 1936
alt
Hai bức tranh "Thường dân Việt Nam" (phải) và
"Lính hầu Đông Dương" (trái) của Gaston Roullet (1847-1925), vẽ năm 1885.
alt
Bức tranh "Tình mẫu tử" của Victor Tardieu (1870-1937) vẽ năm 1925.
alt
Bức tranh "Cô gái trẻ Nam Kỳ" của Nguyễn Hữu Duyệt vẽ vào khoảng năm 1935./.