Saturday, February 7, 2015

TIN BUỒN

Được tin buồn:

Tôn Thất Xứng
Nhũ danh Nguyễn Cữu Tâm Hảo
đã tạ thế vào ngày 03 tháng 02 năm 2015 vào lúc 5 giờ 15 sáng (nhằm ngày 15 tháng 12 âm lịch năm Giáp Ngọ)
Tại Montréal, Québec. Canada 
Hưởng thọ 84 tuổi
Linh cửu sẽ quàn tại Complexe funéraire MAGNUS POIRIER
10 300 Boul. Pie-IX (Coin Fleury), Montréal-Nord (Québec) H1H 3Z1
Salle Opale et Rubis
Ngày giờ thăm viếng : :

Thứ Bảy ngày 07 tháng 02 năm 2015 từ 18:00 giờ  đến 22:00
Chúa Nhật ngày 08 tháng 02 năm 2015 từ 10:00 giờ đến 22:00
                     funeral wreath
                   Chia Buồn
Thành kính chia buồn cùng NT Tôn Thất Xứng và Tang quyến 
 Xin góp lời nguyện cầu cho hương linh người  quá cố sớm được thanh thản nơi cõi vĩnh hằng.
                       FUNERAL WREATH 2
   * BCH Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN                         Montréal – Canada
       TM Cu SVSQ Phan Văn Ninh K17.

                          
                       FUNERAL WREATH 2
* Phạm hữu Khoát* Dương khắc Đệ* Trương hữu Phưóc* Nguyễn bích Hoan

                        FUNERAL WREATH 2