Sunday, February 15, 2015

GIẢI TRÍ

Fr: Loan Phan*Huy Nguyen*Dinh Cuc
Juste Pour Le Plaisir Des Yeux...!!!
( Để các bạn xem cho khoái mắt !)

"Tè" lịch sự như người!


Bông gì mà  thơm quá vậy!
 
"Hãy nhìn thẳng vào mắt ta "! 
 
May quá! còn một chút cho mình! 

 Đứa nào mà giống mình quá vậy ta!Tận hưởng hương thơm daffodil!
Cất cao giọng theo tiếng kèn!
 Đố mum kiếm được tụi con!
 Đói quá mẹ ơi!
 Ráng chút nữa, sắp ra được rồi!
 Từ từ, mẹ có đủ cho hai đứa mà!
 Sóc con yếu ớt của mẹ!
 Chia cho tụi em chút chút đi!