Saturday, February 28, 2015

TIN BUỒN

Chúng tôi vừa nhận được tin :
Ông Thái Văn Kiểm
nhà nghiên cứu văn hoá, phong tục Việt Nam, 
đã từ trần tại quê nhà ngày 21.2.2015, 
Hưởng thọ 93 tuổi.
Xin chân thành chia buồn với bà quả phụ Thái văn Kiểm cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh người quá cố sớm về cõi vỉnh hằng.
                                                  FUNERAL WREATH 2
                Cáo Phó
Chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin Chồng, Bố và Ông chúng tôi 
              Ông THÁI VĂN KIỂM
Bút hiệu : Tân-Việt-Điểu, Bao-La Cư-Sỉ, Hương-Giang Tư Mã
Sinh ngày 10.2.1922 tai Huế
Tiến-sỉ Đông-Phương-học (Paris, 1981)
Tiến-sỉ Quốc-gia Văn-Chương (Paris, 1985)
Đốc-sự Hành chánh, Tĩnh-Trưởng Khánh Hòa và Ninh Thuận, Giám-đốc Đài Phát Thanh Sàigòn, Nhà báo và Nhà văn tác giả nhiều bộ sách về lịch-sử, văn-hoá và phong tục Việt-Nam.
Cố-vấn Văn-Hoá tại Đại-sứ quán Việt-Nam Cộng-Hòa ở nhiều nước tại hải-ngoại.
Huy-Chương Hàn-lâm Pháp-Quốc (1982)
Phó Chủ-tịch Trung-Tâm Quốc-tế Việt-học (Pháp, Bỉ)
Phó Chủ-tịch Hàn-lâm Khoa-học Hải-Ngọai
Chủ-tịch Hội Cựu Công-chức Ngoại-Giao Việt-Nam Cộng-Hòa Alexandre de Rhodes (Pháp)
vừa tạ thế ngày 21 tháng 2 Năm 2015, hưởng thọ 93 tuổi.
Lể an táng đã được cử hành tại 
  Nhà thờ Công-Giáo tỉnh Bình-Dương, thuộc ngọai ô Thành-Phố Sài Gòn, Việt-Nam). 
    Vợ :   Nguyễn Thị Nhật Lệ
Các con :
Thái Quang NamTrịnh Thiều Hoa
Thái Quang Châu
Thái Thị Hồng Vân và Chồng Philippe Brethes
Thái Thị Hồng Loan, Olivier Lafourcade
Thái Thị Kim Thoa và Chồng Nguyễn Thành Nhân 
Các cháu và chắt:
Thái Nguyên Đán Thái Diệu Tầm Xuân
Phạm Thái Kiều-MyChồng Christophe Michaud
Gabriel Tejam Mỹ Linh Michaud
Jérémy Brethes Mai-Ly Brethes
Hứa Thái Trúc Mai
Tâm Guignard Léo Guignard
Hứa Thái Trúc Lâm Hứa Thái Trúc Anh
Nguyễn Thái Bảo Quốc Nguyễn Thái Kim Yến
Tang gia đồng kính báo.