Wednesday, April 10, 2019

ĐẠI HỘI HẬU DUỆ VIỆT NAM CỘNG HÒA HẢI NGOẠI

Bài diễn thuyết của nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh tại Đại Hội Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại         
 

                https://www.youtube.com/watch?v=3RfD6Sfc2Ks