Sunday, April 28, 2019

LỄ THƯỢNG KỲ TƯỞNG NIỆM NGÀY QUỐC HẬN 30/04 TẠI QUEEN'S PARK NGHỊ ViỆN TỈNH BANG ONTARIO, CANADA - 28/04/2019

Fr: Thong Doan