Monday, April 15, 2019

SUSAN BOYLE: 10 NĂM CÔ GÁI QUÊ KỆCH 47 TUỔI ĐÃ TRỞ THÀNH DANH CA NƯỚC ANH

10 năm trước (2009)

        

         29,693,136 views
                    https://www.youtube.com/watch?v=jca_p_3FcWA


10 năm sau (2019)

           
                     https://www.youtube.com/watch?v=tYhCrnrWleY

          Với cùng một bài hát đã thay đổi cuộc đời mình

  I Dreamed a Dream       Lyrics    

      

          https://www.youtube.com/watch?v=3bAvXX4yvNg