Thursday, April 25, 2019

VINH DANH CÁC ANH HÙNG VNCH

Fr:Loan Phan
Những anh hùng VNCH đã được đạt tên đường phố Houston, Texas USA.
Image may contain: sky, cloud and outdoor


                Image may contain: sky, cloud and outdoor   


                          Image may contain: cloud, sky and outdoor

 Image may contain: sky, cloud and outdoor

Image may contain: sky, cloud and outdoor

Image may contain: sky, tree, cloud, outdoor and text