Wednesday, April 24, 2019

KHOA HỌC KỸ THUẬT : ROBOT TRONG QUÁN CAFÉ NHẬT

Làm phục vụ bàn thông qua "rô-bốt đại diện"

                           Rô-bốt đại diện" phục vụ khách trong quán cà phê

NHK/Tại một quán cà phê đặc biệt ở Tokyo, phục vụ khách hàng là các rô-bốt do nhân viên khuyết tật điều khiển từ xa. Quán thử nghiệm cách làm này từ khi khai trương vào tháng 11/2018. Thông qua mạng internet, các nhân viên khuyết tật điều khiển rô-bốt đại diện của mình từ nhà. Cùng tìm hiểu cách những người khuyết tật tận dụng công nghệ để thực hiện khát vọng được làm việc ngoài xã hội dù không thể bước ra khỏi nhà.

 Rô-bốt có gắn máy quay, micro và loa để người điều khiển giao tiếp được với khách hàng


                     Anh Yoshifuji Kentaro, người sáng chế rô-bốt đại diện