Monday, April 22, 2019

MỪNG CHÚA PHỤC SINH - HAPPY EASTER

CHÚC QÚY BẠN  MỘT MÙA PHỤC SINH AN  BÌNH  VÀ HẠNH PHÚC                                               CAO NIÊN VIỆT HẠC
Fr: Big Geek Daddy 
 1. He Lives—Celebrate Easter Because Jesus Christ Lives
    

       6,223,711 views   https://www.youtube.com/watch?time_continue=73&v=BZqTRSVA1YA


Fr: Viet Do  
  2. MỪNG CHÚA PHỤC SINH (VIDEO LYRIC) - Trương Kiều Diễm (St: Samuel Pan)  
         

               https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=qRjevMcfKFA


  Fr: Flixxy
 3.Happy Easter - Sand Art by Frauke Menger
        

              https://www.youtube.com/watch?v=ImftLeExIUs&feature=youtu.be