Sunday, April 7, 2019

TIN BUỒN : ANH HÙNG KHÔNG QUÂN Ó ĐEN LÝ TỐNG


Ngày 05/4/1975, máy bay A-37 của Lý Tống bị hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 của cộng sản bắn vỡ, anh nhảy dù và bị bắt gần Thị Xã Cam Ranh.
Ngày 05/4/2019, đúng 44 năm sau, Lý Tống hoàn tất phi vụ cuối cùng tại bệnh viện Sharp Memorial Hospital, San Diego.
Cả hai xảy ra trong tháng Tư Đen, tháng miền Nam tự do lọt vào tay cộng sản.( Nguyễn Quang Duy)

Tạ Từ Lý Tống
Nguyễn Quang Duy
Lý Tống với cuộc hành trình tìm tự do dài 31 tháng, 5 lần vượt ngục, qua 5 quốc gia, vượt 3.500 cây số đường bộ và bơi qua eo biển Johor Strait, vào thẳng Tòa Đại Sứ Mỹ tại Singapore xin tỵ nạn cộng sản.
Lý Tống với 2 lần về Sài Gòn và 1 lần sang La Habana, Cuba rải truyền đơn kêu gọi dân chúng đứng lên lật đổ cộng sản.
phục và đầy ắp lý tưởng tự do.
Đọc tiếp :
https://vietbao.com/a292737/ta-tu-ly-tong

Lý Tống: cựu phi công 'kiêu hùng' cuối cùng của VNCH


Lý Tống lật xem cuốn sách nói về những cuộc đấu tranh cho tự do của ông 
              https://www.bbc.com/vietnamese/world-47664909