Thursday, April 4, 2019

QUÊ HƯƠNG THUỞ THANH BÌNH

Fr: Loan Phan *Huy Nguyễn
Những hình ảnh thanh bình  ngày xưa

Thật dễ thương với bụi tre ,cây chuối, cây dừa cây cau,chiếc thuyền nho nhỏ. Những câu ca dao truyền khẫu , câu hò câu hát 
Xin chuyễn tiếp để bà con...nhớ nhà chơi

http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/color_10.jpg
Cho em trở lại đường xưa
Để em tìm lại gốc dừa cạnh ao
Lời anh âu yếm chiều nào
Thoảng vang trong gió rì rào chớm thu


                                http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu10.jpg

Ðất Quảng nam chưa mưa đà thấm
Rượu Hồng Ðào chưa nhấm đà say
Bạn về đừng ngủ gác tay
Nơi mô nghĩa nặng, ân dày thì theo”.
                                 http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu11.jpg

“Quê tôi có gió bốn mùa,
Có trăng giữa tháng có chùa quanh năm.
Chuông hôm gió sớm trăng Rằm,
Chỉ thanh đạm thế âm thầm thế thôi.
Mai này tôi bỏ quê tôi,
Bỏ trăng bỏ gió chao ôi bỏ chùa”.
http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu12.jpg

Đố ai lượm đá quăng trời,
Đan gàu tát biển ghẹo người cung trăng.
Đừng thấy miếu rách mà khinh,
Miếu rách mặc miếu, thần linh hãy còn.
Được mùa chê gạo vô hơi,
Mất mùa ăm cám, trời ơi, hỡi trời.
http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu13.jpg

Đưa nhau đổ chén rượu hồng
Mai sau em có theo chồng đất xa
Qua đò gõ nhịp chèo ca
Nước xuôi làm rượu quan hà chuốc say
http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu14.jpg

Sông dài cá lội biệt tăm,
Phải duyên chồng vợ ngàn năm cũng chờ.
Ruộng ai thì nấy đắp bờ,
Duyên ai nấy gặp đừng chờ uổng công.
http://i229.photobucket.com/albums/ee82/tetecehat/BinhQuoi-04.jpg

Công anh chẻ nứa đan bồ
Con chị đi mất, anh vồ con em
Công anh rọc lá gói nem
Con chị đi mất, con em trốn chồng
http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu15.jpg

Đưa nhau đổ chén rượu hồng
Mai sau em có theo chồng đất xa
Qua đò gõ nhịp chèo ca
Nước xuôi làm rượu quan hà chuốc say
http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu16.jpg

Cau già dao bén thì ngon
Người già trang điểm phấn son cũng già
http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu17.jpg

http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu18.jpg 

http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu19.jpg
http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu20.jpg 

http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu21.jpg 

http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu22.jpg 

http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu23.jpg 

http://i255.photobucket.com/albums/hh136/rdinh_2008/cuoi.jpg
Quê tôi có gió bốn mùa,
Có trăng giữa tháng có chùa quanh năm.
Chuông hôm gió sớm trăng Rằm,
Chỉ thanh đạm thế âm thầm thế thôi.
Mai này tôi bỏ quê tôi,
Bỏ trăng bỏ gió chao ôi bỏ chùa”. 


                               ******************