Thursday, April 25, 2019

TUYỂN TẬP THÁNG TƯ ĐEN

Fr: Phan Dam*Loan Phan
Nhân Ngày Quôc Hận 30 tháng Tư năm 2019, rất nhiều hội đoàn trong Cộng Đồng Việt Nam vùng Đại Đô Thị Toronto  và nhiều nơi khác đã ra mắt Tuyển Tập Tháng Tư Đen bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Kính mời Quý Vị vào đọc rất nhiều bài viết  trong Link dưới đây:
https://damtrungphan.wordpress.com/2019/04/24/tuyen-tap-thang-tu-den-black-april/