Friday, April 12, 2019

TIẾNG HÁT LILY DOIRON

Fr: Toan Dang*Dinh-Thuc Ngo*Tran Van Thu

Lily Doiron giọng ca của cô gái Gia Nã Đại thuần túy (Trường Kỳ/VOA)

        
         https://www.youtube.com/watch?v=_gms_v96Ko0&t=311s

  NGẬM NGÙI
             
             https://www.youtube.com/embed/n3BmGV2YIRA

BẨY NGÀN ĐÊM GÓP LẠI        

  https://www.youtube.com/watch?v=8rDvdzIfEuk