Friday, April 26, 2019

NHÀ VIỆT NAM FAIRFAX VIRGINIA


 Nhà Việt Nam nhận giải thưởng cho các chương trình thiện nguyện


 Click -->   https://www.voatiengviet.com/a/nha-viet-nam-nhan-giai-thuong-cho-cac-chuong-trinh-thien-nguyen/4891044.html

 Vào ngày 24/04, quận Fairfax, tiểu bang Virginia, ngoại ô thủ đô Washington đã tổ chức chương trình trao giải thưởng cho các tổ chức và cá nhân đã có nhiều hoạt động trong lĩnh vực thiện nguyện năm vừa qua. Nhà Việt Nam, một tổ chức của cộng đồng người Việt trong vùng đã vinh dự được nhận giải thưởng này cho các hoạt động thiện nguyện tại các trung tâm bảo trợ người vô gia cư, các khu nhà chăm sóc, an dưỡng của người già neo đơn.