Friday, November 22, 2019

CANADA ; TÂN NỘI CÁC - CHÍNH SÁCH DI DÂN

Tân Nội Các Của Đảng Cầm Quyền Tự Do


Thời Báo-Hôm thứ tư ngày 20 tháng 10,thủ tướng Justin Trudeau đã tới tư dinh của bà Toàn Quyền trình diện nội các mới của đảng cầm quyền tự do, trong một chính phủ thiểu số.

Theo thủ tướng Trudeau thì chủ trương của đảng cầm quyền trong thời gian 4 năm tới là ngăn chặn sự thay đổi môi trường, giúp gia tăng cuộc sống của người trung lưu và hàn gắn những bất hòa với người thổ dân.Phiên họp đầu tiên của nghị viện liên bangCanada sẽ vào ngày 5 tháng 12 tới.
https://thoibao.com/tan-noi-cac-cua-dang-cam-quyen-tu-do/  

Tình trạng thiếu người làm việc ở Canada lên đến mức kỷ lục 

 Những gười làm việc nông trại ở Canada( dường như có những người Việt đội nón lá) 
Hàng trăm ngàn công việc cần người làm là  những nghề xây cất nhà cửa,thợ hớt tóc, thợ giặt ủi, huấn luyệnviên thể dục,nhân viên làm trong các nhà chăm sóc thú vật. Nghề làm trong các nông trại cũng là nghề cần người,và là cơ hội cho những nào muốn được vào thường trú nhân ở anada ,sau một thời gian làm việc không mất tiền lo đi chui mà còn an toàn, không sợ bị trục xuất.
Ba tỉnh bang cần nhân lực nhất là Québec, British Columbia và Ontario.
Đọc chi tiết:
https://https://thoibao.com/tinh-trang-thieu-nguoi-lam-viec-o-canada-len-den-muc-ky-luc/

Chính sách di dân mới cho nhữnh người làmnghề chăm sóc người
 Theo những tin tức loan báo hồi đầu năm nay,chính quyền liên bang đã cho công bố 2 chương trình tiên khởi trong việc giúp cho những người làm nghề chăm sóc người ( caregivers) được`qua
Canada với gia đình và cò thể xin vào thường trú nhân.  Dưới chương trình mới những người ngoại quốc qua Canada làm nghề chăm sóc sức khỏe có quyền thay đổi công việc sau khi qua Canada mà không bị bắt buộc phải hành nghề chăm sóc người theo như nhũng chương trình cũ. Những người qua Canada làm nghề chăm sóc người trong tương lai có quyền mang theo gia đình,mà người phối ngẫu có quyền xin việc làm và con cái có quyền đi học.
Theo ông tổng trưởng di dân Ahmed Hussen thì những người ngoại quốc qua Canada làm nghề chăm sóc người đã giúp cho những gia đình người Canada và bây giờ là lúc Canada cho lại những phần thưởng cho những  người này.
Như thế nghề chăm sóc người có thể là một nghề thu hút những người ngoại quốc muốn tới Canada định cư./.