Friday, November 8, 2019

RẠNG DANH NGƯỜI VIỆT NĂM CHÂU

 Fr: Ann Nguyen

Tiến sĩ Đinh Thị Quý Tâm đắc cử vào sở học chánh Mercer Island, WA

    

https://www.youtube.com/results?search_query=tien+si+Dinh+thi+quy+t%C3%A2m