Monday, November 18, 2019

THƠ : TÌNH BẠN

Năm xưa mình chung lớp, năm nay gặp lại bạn, tôi đều đã già…

 Thế Lan Huy    Đại Kỷ Nguyên  16/11/19

Năm xưa mình chung lớp
Đầu xanh, trang giấy thơm
Yêu mầu hoa đỏ thắm
Lo gì chuyện áo cơmNăm xưa mình chung lớp
Tình bạn chưa thiết tha
Tuổi trẻ chưa hoà nhã
Sách đèn chi phối ta


Năm xưa mình chung lớp
Không nói nhau một lời
Hướng tương lai đi tới
Rời xa trường yêu ơi!

họp bạnẢnh: Thế Lan Huy
Sau nhiều năm gặp lại
Bạn, tôi, đều đã già
Cuộc đời bao nghiệt ngã
Tình bạn thấm trong ta.


Thương nhiều hơn ngày đó
Bạn nghèo giúp đỡ cho
Vượt qua cơn khốn khó
Đừng mặc cảm, đừng lo.


Giờ còn sống được bao
Tình thân gặp lúc nào
Mừng cho nhau phút ấy
Biết còn có lần sau!

Thế Lan Huy