Friday, November 8, 2019

ĐEM NGHỆ THUẬT VÀO ẨM THƯC

Fr : Dinh thuc Ngo*Ba Huynh * Toan Dang

Nghệ sĩ Nhật Bản Mikyoui00 cắt cá sống trang trí thành người và mang đến cho cuộc sống những tác phẩm đáng kinh ngạc đầy chất thơ và thẩm mỹ.