Saturday, November 23, 2019

NHẠC THƯ GIÃN * NHIẾP ẢNH VÀ THƠ HAIKU 23-11-2019

Fr:Andy Le*Daniel Doan*Paula Le*Kimmy Nguyen* Anthony Phung*Leyna Nguyen* Brianna Nguyen*Beverly Nguyen

3 Hour Relaxing Guitar Music: Meditation Music, Instrumental Music, Calming Music, Soft Music, ☯2432

       

88,699,982 views
             https://www.youtube.com/watch?v=ss7EJ-PW2Uk                                        Tristan Rayner

                                              Steve Hornstra 

                                         Alberto Estella


                                     Justin Terveen 

                                                      Koperajoe 

                                                         Tanialop    


                                              DMT@YLOR

                                                Jvverde

                                     Franck Zumella 
 
                                         Charlesbooker

                                           John Kubler


                                            AnBind

                                          Uwes Fauna

                                         juanita nicholson


                                           ron-charles
  

                                              Picture-Perfect

 Mời Quí vị thưởng thức bài thơ Haiku     
                  https://www.youtube.com/watch?v=zzk5iBylJbE

Nghe nhạc êm dịu , ngắm những tấm hình tĩnh lặng h ( đem lại sự thư giãn chống căng thẳng ( stress), nguyên nhân của các chứng bệnh về tim mạch.
Sau đó nghe và phát âm tiếng Anh ( một cách để vân động trí óc ,làm chậm lại tiến trình suy thoái của bộ não).                    


   a - drop - of - wa-ter                   (5 syllables )     
  fall-ing, flow-ing -and- ris-ing    (7 syllables ) 
  re-turn-ing -to - source               (5 syllables )  

          
                    BẢNG PHÁT ÂM 4 CỘT
                                 Từ điển điện tử sử dụng :
                 https://www.macmillandictionary.com/

    Words     Syllables         IPA   Pronunciation
water wa-ter 2    /ˈwɔːtə(r)/
rising ris-ing 2    /ˈraɪzɪŋ/ /rising
source source 1    /sɔː(r)s/ /source_1

Vui phát âm tiếng Anh cũng là một cách để thắt chặt mối liên lạc giữa các thế hệ trong gia đình và trong cộng đồng. 

Yahoo/ www.giphy.com

                                              Yanoo/www.tenor.com

  Learn Syllables | Syllable Song for Kids | Clap, Stomp and Chomp | Jack Hartmann

      

          https://www.youtube.com/watch?v=vlBc703kYMg