Saturday, November 9, 2019

HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ QUANG VIÊN TỊCH

 Fr: Phuoc Truong

HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ QUANG VIÊN TỊCH 

 Di ảnh Hòa Thượng Thích Trí Quang. (Ảnh: Báo Giác Ngộ)
Được tin Hòa Thượng THÍCH TRÍ  QUANG đã viên tịch lúc 21 giờ 45 phút (giờ Việt Nam), ngày 8 tháng 11, 2019 (12 tháng 10 Kỷ Hợi) tại chùa Từ Đàm ( Huế).

Thọ mạng 97
Tăng lạp   72
Đồng Duyên T.Đ.P.
    
                         

Hòa thượng Thích Trí Quang viên tịch, thọ 96 tuổi

 https://www.voatiengviet.com/a/tu-dam-hoa-thuong-thich-tri-quang-vien-tich/5158371.html

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang: 'Một trang lịch sử'

                          https://www.bbc.com/vietnamese/forum-50364375