Monday, November 25, 2019

SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO NĂM CHÂU

Fr: BMH

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt


Cali Today- Lễ đông thổ xây dựng Trung Tâm Phục vụ Cộng đồng Người Mỹ gốc Việt, đã được chính thức khai diễn tại khu đất số 2410 Senter Road, thành phố San Jose, bắc California với rất đông đồng hương và quan khách đến tham dự.

Đây là thành quả rất đáng trân quý của các Giới chức Chính quyền Quận Hạt Santa Clara mang đến cho Cộng Đồng Người Việt sau nhiều năm xoay xở, vận động cho một ngân khoản khá lớn có đến trên dưới 50 triệu đô la, được đề xuất bởi Giám Sát Viên Dave Cortese và Cindy Chavez, là hai người Bạn trong guồng máy chính quyền thân thiết và gần gũi với Cộng đồng VN. Họ biết lắng nghe, còn có tấm lòng giúp đỡ nhiều nhu cầu vật chất cũng như tinh thần người Việt.
Đọc tiếp:

https://www.baocalitoday.com/cong-dong-san-jose/le-khoi-cong-xay-dung-trung-tam-cong-dong-nguoi-my-goc-viet.html


Lễ Động Thổ xây dựng Trung Tâm Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt

         
https://www.youtube.com/watch?v=aLfOazFYX3Q&feature=youtu.be