Tuesday, November 5, 2019

NHẠC THƯ GIÃN-NHIẾP ÀNH -BÀI THƠ HAIKU TRONG TUẦN

Fr: Andy Le* Daniel Doan* Paula Le* Kimmy Nguyen* Brianna Nguyen* Anthony Phung
Peaceful Relaxing Instrumental Music, Meditation soft Music "Autumn Forest" by Tim Janis

          
                                     https://www.youtube.com/watch?v=rQh4yDQgyHs                                       Rizwan_Saeed


                                     noel.crosetti                                      Daniel KHC
      


                                                   Tanialop


                                                  Kjartan Guðmundur


                                                                                                            BalintL

                            
                                                                                    Annapurna jh
A

                                                             Aaron Reed

             
                                 ichellewendling907
               
                                                               malcolmgrant2


                                                                                          情事針寸II


                                       shinichiro*

                                                                                              sumitnandy.70


                                  hedgehoggarden1


                                           eb78


                                   Flexible Negativity


                                 jordicostatomé


                                                                                                       serj k.


                      Solitary Song  by gsphotography145


                                   Digital Plume Hunter


                                gpa.1001

                           *****
          BÀI THƠ HAIKU TRONG TUẦN

         


 
                  BẢNG TỪ VỰNG 4 CỘT                      
   Word
    Syllables
      IPA
Pronunciation
alphabet
  al-pha-bet
/ˈælfəˌbet/
  
 Từ (word) alphabet  có 3 âm tiết ( syllables) : al /æl/  - pha /fə/ - bet /bet/ .  Có 2 âm tiết được nhấn mạnh : - âm tiết al được nhấn mạnh hơn  âm tiết bet. Quí bạn lưu ý tới ký hiệu trong cột phiên âm quốc tế IPA ( International phonetic alphabet) /ˈælˌbet/.
 
Từ điển điện tử sử dụng:     https://www.macmillandictionary.com/


                                    Đếm âm tiết 


                           Warm- soup- in- a -bowl    (5)
                           let-ters -of-the-al-pha-bet   (7)
                           hang-on-the -tea-spoon       (5)                    

              Vỗ tay và phát âm các âm tiết
Hình : Internet  Yahoo & Google


                                                         *****                 


1. Làm thơ Haiku
http://caonienviethac.blogspot.com/2019/11/lam-tho-haiku-bai-cu.html#more

  2. GÓC NHẠC * NHIẾP ẢNH * THƠ ( HAIKU )
http://caonienviethac.blogspot.com/2017/11/4-seasons-haiku.html#more

  3. GÓC NHẠC THƯ GIÃN- NHIẾP ẢNH - THƠ ( HAIKU)
 http://caonienviethac.blogspot.com/2017/09/goc-nhac-thu-gian-nhiep-anh-tho.html