Sunday, November 16, 2014

MỤC ĐÍCH SỐNG

Lời khuyên về sức khỏe: Tìm kiếm mục đích sống                                               James Hamblin, www.theatlantic.com 4/11/2014 

(AP Photo/Jason DeCrow)
Ảnh minh họa từ Internet
Đại Kỷ Nguyên-Trong cuộc sống có những lúc con người cảm thấy rằng ánh hào quang mà họ đang vươn tới rồi cũng sẽ phai tàn. Đó là khi công việc không thuận lợi, thất nghiệp, tài chính và chuyện tình cảm gặp khó khăn, hay khi người mà ta yêu thương qua đời, và việc về hưu cũng không nằm ngoài số đó.

 Đối với vấn đề này, chương trình “Cùng trải nghiệm” (Experience Corps) dường như đã tìm ra một giải pháp hữu hiệu. Trong thập kỷ vừa qua, chương trình phi lợi nhuận này đã kết nối những người từ 55 tuổi trở lên với các em học sinh cần sự giúp đỡ trong học tập từ mẫu giáo đến lớp ba. Có mặt trên khắp 19 thành phố của Mỹ, các tình nguyện viên đảm nhiệm dạy chữ đã chứng minh rằng, bằng việc tận dụng thời gian rảnh rỗi, họ có thể giúp cải thiện đáng kể điểm thi và tinh thần học tập của trẻ em. Kết quả đó hiển nhiên là tích cực với các em học sinh. Hơn cả vậy, tác dụng không ngờ tới của chương trình là những người lớn tham gia cũng có sự cải thiện sức khỏe đáng kể, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Theo Eric Kim, một trong những yếu tố thúc đẩy các lợi ích về sức khỏe là người giảng dạy có một cảm giác mới mẻ về mục đích sống của họ. Ông Kim đang làm nghiên cứu sinh về sự liên hệ giữa kết nối xã hội với sức khỏe thể chất tại Đại học Michigan.
Giáo sư Victor Strecher, cũng là đồng tác giả của nghiên cứu này, đã nói:  “Điều gì sẽ xảy ra nếu y bác sĩ đưa ra một đơn thuốc tích cực giúp mọi người phát triển các mục đích lớn hơn giúp ích cho cộng đồng”.
Ông hiện đang công tác tại Trường Sức khỏe Cộng đồng thuộc Đại học Michigan về lĩnh vực biểu hiện sức khỏe và giáo dục sức khỏe.
http://vietdaikynguyen.com/v3/16668-loi-khuyen-ve-suc-khoe-tim-kiem-muc-dich-song/
Nguyên bản tiếng Anh

Health Tip: Find Purpose in Life

By James Hamblin, www.theatlantic.com/ | November 3, 2014
There are a handful of junctures in life when a person’s sense of purpose is prone to twinkle and fade. In unemployment or professional stagnation; in financial or romantic straits, or after the death of a loved one; and, predictably, in retirement. To that point, the programExperience Corps seems to have stumbled into an elegant solution. For the past decade, the nonprofit has paired people ages 55 and older with students in kindergarten through third grade who need academic help. Across 19 U.S. cities, volunteers have taken up literacy coaching and proven that in their spare time they can significantly increase students’ test scores and morale. Which is great, of course. But the unexpected side effect of the programs was that the adults experienced significant health improvements, both mental and physical.
One of the drivers of those health benefits, according to Eric Kim, a doctoral candidate examining the intersection of social connection and physical health at the University of Michigan, is that the tutors developed a renewed sense of purpose in their lives.
Victor Strecher, a professor of health behavior and health education at University of Michigan School of Public Health and co-author of today’s study, notes, “What if doctors had a prescription pad that just helped people develop greater purpose in life?”
This article was originally published on www.theatlantic.com. Read the complete article here.