Saturday, November 15, 2014

TIN BUỒN

Được tin buồn :
Bạn Đồng Khóa I SQTB Thủ Đức - NamĐịnh
  PhaoLô ĐỖ QUANG NĂNG
đã từ trần lúc 6:15 sáng Thứ Hai, ngày 10/11/2014tại Canberra, Australia
Hưởng thọ 84  tuổi.
Chúng tôi xin thành thực chia buồn cùng chị Đỗ quang Năng và tang quyến. Cũng xin chân thành cầu nguyện để hương hồn người quá cố  sớm về Thiên Đường đời đời hưởng nhan Thánh Chuá.
                           funeral wreath
Phm hu Khoát*Khánh Bùi* Nguyn thy Châu*Nguyễn bích Như* Nguyn đình Kính *Nguyễn bich Hoan.
                       ***                    
Trân trọng báo TIN BUỒN
 Bạn Đồng Khóa I SQTB Thủ Đức –Nam  Định 
           PhaoLô ĐỖ QUANG NĂNG 
đã được Chúa  gọi về lúc 6:15 sáng Thứ Hai, ngày 10/11/2014 tại Canberra, Australia  Hưởng thọ 84 tuổi.
Chúng tôi đã đăng Phân Ưu cùng Chị  Đỗ Quang Năng và Các Cháu.
Kính chuyển đến Quý Anh Chị Bản Phân Ưu để kính tường và Chia Buồn cùng Tang  Quyến.
 Nguyễn Văn Nghiêm

image