Thursday, November 27, 2014

TRUNG QUỐC : HẬU QUÃ TAI HẠI CỦA CHÍNH SÁCH MỘT CON

Hậu quả tai hại của chính sách một con ở Trung Quốc
Từ xưa đến nay, đối với cha mẹ, nỗi đau lớn nhất là “người tóc bạc tiễn người tóc xanh.”                                                                 
Nhưng tại Trung Quốc, do chính sách một con của Đảng Cộng sản và hệ thống hưu trí không hoàn chỉnh, khiến cho những bậc cha mẹ mất đi đứa con duy nhất không những phải chịu nỗi đau tinh thần mà còn lâm vào tình cảnh không người chăm sóc.
Họ được gọi là “Người già mất đi đứa con độc nhất”.
Hiện nay, nhiều gia đình ở Trung Quốc mất đi đứa con duy nhất đã liên minh lại để cùng thỉnh nguyện lên chính quyền.

Theo trang web Duy Quyền, từ ngày 11/11, hàng trăm gia đình “mất con độc nhất” ở thành phố Trùng Khánh đã tập trung trước Uỷ ban Y tế và Kế hoạch hoá gia đình trong 3 ngày.
Họ yêu cầu chính quyền thực hiện cam kết và giải quyết vấn đề dưỡng lão, bảo vệ quyền lợi cơ bản của họ.
Có người ngồi trước trụ sở Uỷ ban, có người giơ biểu ngữ, một số hát bài hát nói về việc mất đi đứa con duy nhất và có người làm đơn kiến nghị.
Nhưng họ đã phải thất vọng, sau khi hát hồi lâu, mặc dù giọng đã khản và chân thì tê nhưng không có quan chức chính quyền nào xuất hiện giúp đỡ họ.
Sang ngày thứ ba, một số quan chức đã tiếp chuyện vài đại diện và trả lời lấy lệ “tuỳ tình hình, chúng tôi sẽ gắng hết sức giải quyết vấn đề này”.
Sau đó, những người này bị đưa về địa phương.
Trong những năm gần đây, Trung Quốc thường xuyên chứng kiến cảnh khiếu nại của các bậc cha mẹ có một con mất sớm.
Ngày 10/11, hơn 100 người đã kiến nghị lên chính quyền tỉnh Sơn Tây, yêu cầu giải quyết vấn đề hỗ trợ dưỡng lão;
Ngày 22/9, những người già con cái đã mất ở Thiên Tân, Liêu Ninh, Cát Lâm, Hà Nam, Hồ Bắc và khu tự trị Tân Cương của người Duy Ngô Nhĩ đều lần lượt đến Uỷ ban Y tế và Kế hoạch hoá gia đình và các cơ quan chính quyền địa phương giơ biểu ngữ kháng nghị, yêu cầu “thực hiện trách nhiệm quốc gia”.
Ngày 25/5, 500 người tập trung tại Uỷ ban Y tế Kế hoạch hoá gia đình Quốc gia tại Bắc Kinh, yêu cầu Chính phủ sửa “Luật Kế hoạch hoá gia đình”, sớm đưa ra chính sách giúp đỡ những gia đình “có một con đã qua đời”.
Từ khiếu nại của những gia đình này có thể thấy, hầu hết họ đều đang khó khăn về tài chính và vấn đề dưỡng lão.
Tuy nhiên, cho đến nay chính quyền vẫn chưa thiết lập hệ thống quỹ trợ cấp, hưu trí, tai nạn và bảo hiểm sức khoẻ… cho những đối tượng này.
Ông Hồ Lệ Anh tại tỉnh An Huy cho biết: “Chúng tôi yêu cầu chính quyền đảm bảo cuộc sống cho những người già mất con như chúng tôi”.