Tuesday, November 18, 2014

TIN BUỒN

Fr: Tran v Long* Xet Vo* Nhóm Tứ Hải và Diễn đàn Tứ Hải trân trọng thông báo:


  Cựu Trung Tướng 
  PHAN TRỌNG CHINH
 Xuất thân Khóa 5 Hoàng Diệu
 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam
đã qua đời ngày Thứ Hai 17 tháng 11 năm 2014 tại Vienna, Virginia - Hoa Kỳ

                   
 Trân trọng thông báo Quý Niên Trưởng, Quý vị cùng các Chiến hữu 
và xin góp lời cầu nguyện cho Hương linh người Quá cố sớm an nghỉ nơi Miền Vĩnh Cửu.
TM. Ban Điều Hành
Trần văn Long/k19