Tuesday, July 19, 2016

CÁM CẢNH GIÀ

Già!

Già ơi!  mi đến thật rồi sao ?
Trằn trọc vài đêm má nhợt màu
Nhức mỏi rêm rêm đau khắp chổ
Liều xiều chân bước, gối ôi chao !Năm truớc thu về dạ ước ao ,
Đã nghe khoan khoái , sức dồi dào .
Bây giờ chút lạnh nghe ơn ớn         
Áo ấm  tay dài với cổ cao .

Trí nhớ ngày nao cũng vẫy chào ,
Tên nguời chữ nghĩa nắm tay nhau .
Đi đâu trốn  biệt chìm trong nảo ,
Cố nhớ móc moi tức muốn trào… !

Già ơi! chầm chậm được không nào ?
Xin đến từ từ chớ qúa mau
Xồng xộc làm chi  nhân thế hoảng ,
Bàng hoàng mỹ nữ trách Trời cao .

Bạn xưa gặp lại cứ mầy tao
Hoàn cảnh từng người dạ xốn xao
Rượu đỏ mềm môi rồi cũng dứt ,
Ngày mai còn mất khiến lòng đau .

Đất khách tình quê vẫn rạt rào ,
Lấy gì đổi được tuổi trăng sao .
Hồn theo khói thuốc  vờn theo gió
Bỗng thấy trong ta chút nghẹn ngào  !
 Mailoc (NhL ) 
Cali (6-29-10)
(Kỷ niệm ngày họp mặt :Ân-Lạc-Lộc-Tuởng-Kiệt tại Wesminster nơi nhà Lạc 6-29-10 , bây giờ thì 2 người đã ra đi , một người ngồi xe lăn trong nursing home)
http://www.thukhoahuan.com/images/files-2/left-2.JPG