Sunday, July 31, 2016

TIN BUỒN : BÀ KHƯU THỊ NGỌC SANG

Fr: PHK Charles 
Thân gửi quí Thầy Cô và các anh chị,
Chúng tôi vừa nhận được tin buồn hiền thê ông Trần Thanh Thủy:
                         Bà Khưu Thị Ngọc Sang
                         nguyên giáo sư của Trường Văn Hoá Quân Đi
                      Từ trần ngày 28 tháng 7 năm 2016 lúc 1 giờ
                      tại Montreal


                   
Linh cửu được quàn tại:
                          J. J. Cardinal Residence Funéraire
                          2125  Rue Notre Dame 
                          Lachine, Qc. H8S 2G5 - Tel:  514 639-1511
Thăm viếng sẽ là ngày Thứ Sáu 5 tháng 8 năm 2016 từ 9 giờ đến 10 giờ sángSau đó  di quan đến nghĩa trang Côte des Neiges để an táng.
Xin được thông-báo đến quí Thầy Cô và các anh chị trong Gia-Đình Cựu Giáo-Chức  để cùng chung thăm viếng vào ngày giờ nêu trên.
Thân kính,
T/M Ban Đại-Diện NK 2015-2017
Lê Khắc Nghị
nghi.le@mayalee.ca