Saturday, July 16, 2016

CHUYỆN CƯỜI VỊT NAM VÀ VỊT ĐIÊN

 Fr:  Toan Dang*KimmyNguyen* 
Tác giả : Trà Lũ
Chuyện thứ 1 : Vạch ra coi
a. Gốc chuyện VN :
Có một cặp vợ chồng già kia, nhân ngày giỗ nên mời bạn bè đến ăn giỗ. Bà vợ đi chợ về rồi lúi húi nấu ăn dưới bếp, giao việc sắp bàn ghế cho chồng. Gần trưa bà nhìn lên nhà vẫn thấy ông chồng chưa sửa soạn gì cả, vẫn nằm võng đọc báo, trên người vẫn bận quần xà lỏn và cái áo rách bạc mầu.

Bà vợ giận quá nên la lối om xòm.
Ông chồng bị vợ la thì tức quá liền đáp lại :
- Tôi cứ ăn mặc như vầy để cho bạn bè họ thấy bà đã săn sóc tôi thế này đây.
Bà vợ không phải tay vừa, liền cười khẩy rồi đáp:
- Ông đã nói thế thì tôi xin đề nghị ông cởi luôn cái quần xà lỏn ra để bạn bè họ thấy ông có xứng đáng được tôi săn sóc không.
b. Chuyện bắt chước của Canada
Có một cặp vợ chồng già kia sống rất nghèo. Ông chồng sắp 65 tuổi là tuổi được lãnh tiền già nhưng ông vốn lười biếng, ông đánh mất giấy khai sinh mà không chịu đi tìm để nộp vào hồ sơ. Bà vợ giục giã ông việc này nhiều lần mà ông vẫn lần khân. Ông nói với vợ : Tôi đã có cách. Ngày sinh nhật 65, ông tới văn phòng phát tiền người già rất sớm. Tới trưa ông đem về một nắm bạc rồi khoe với vợ : Tiền già đây nè ! Bà vợ phục ông quá bèn hỏi : Ông không có giấy khai sinh thì làm sao người ta tin ông 65 mà cho lãnh. Ông chồng cười khì khì rồi đáp :
- Cần gì giấy khai sinh ! Tôi vạch áo cho họ thấy cái ngực lép kẹp và xương xảu của tôi là họ tin ngay và cấp tiền già ngay.
Bà vợ nghe xong liền nói tiếp :
- Họ đã tin ông như vậy, sao ông không vạch luôn cái quần xà lỏn của ông xuống để xin họ cho thêm tiền ' tàn phế' ?


2-/ Chuyện thứ 2 : Mất rìu
a. Gốc chuyện VN :
Có anh chàng kia nhà nghèo phải làm nghề vào rừng đốn củi. Bữa đó, khi gánh củi về nhà, anh mệt quá nên anh đã ngồi xuống một bờ suối để nghỉ. Bất ngờ anh vô ‎ý làm cái rìu rơi xuống suối. Suối sâu, anh không thể xuống, coi như mất cái rìu. Đối với cái nghề đốn củi thì cái rìu vô cùng quan trọng. Mất cái rìu là mất nồi cơm nuôi cả nhà. Anh tuyệt vọng, anh ngồi khóc hu hu. Bỗng có bà tiên hiện ra, bà hỏi anh tại sao anh khóc thảm thiết làm vậy. Anh liền kể lể sự việc. Bà tiên mủi lòng bèn đưa tay xuống suối và đưa lên một cái rìu bằng vàng. Anh lắc đầu bảo không phải. Bà lại đưa lên một cái rìu bằng bạc, anh vẫn lắc đầu bảo không phải. Bà tiên lại đưa tay xuống suối và lấy lên cái rìu sắt. Anh ta gật đầu và xin bà tiên cho lại anh cái rìu sắt này. Bà tiên bèn cười rồi bảo : Ta thấy con thật thà nên ta cho con cả cái rìu bằng bạc và bằng vàng. Nói xong thì bà tiên biến mất. Anh tiều phu đem cả 3 cái rìu về nhà, và từ đó trở nên giầu có nhất trong vùng.
b. Chuyện Canada :

Người Canada nghe chuyện này thích quá bèn thêm vào phần 2, như sau :
Cô vợ anh tiều phu thấy được rìu vàng và rìu bạc thì nổi lòng tham. Cô nghĩ rằng chắc ở cái suối sâu thiên nhiên đó còn có nhiều rìu bạc và rìu vàng nên ngày hôm sau cô bắt chồng dẫn tới cái suối. Khi đến nơi thì cô ta hăm hở chạy đến rồi bất ngờ vô ‎ý lộn cổ té xuống suối. Anh chồng vô phương cứu vợ. Anh tuyệt vọng nên lại ngồi khóc hu hu. Bà tiên lại hiện ra và hỏi tại sao. Anh tiều phu bèn thuật lại sự việc. Bà tiên liền đưa tay xuống suối và đưa lên trước mặt anh ta một cô gái đẹp như hoa khôi. Bà tiên hỏi : Đây có phải là vợ của con không ? Anh tiều phu liền gật đầu nhận ngay. Bà tiên liền nghiêm nét mặt rồi nói : Ta muốn‎ thử sự lương thiện của con, xem con có thực thà như hôm qua về việc mất rìu không, nào ngờ hôm nay con gian dối. Hãy nói cho ta biết tại sao cô này không phải là vợ của con mà con dám nhận là vợ ? Anh tiều phu cúi rạp đầu xuống đất rồi thưa : Tại vì con nhớ chuyện hôm qua, con nghĩ rằng rồi bà sẽ vớt lên tất cả 3 cô rồi cho con luôn cả 3 người làm vợ, con nghĩ đến chuyện có 3 vợ thì con sợ quá, sức con không kham nổi, nên con đã nhận liều cô thứ nhất làm vợ là thế.