Sunday, July 3, 2016

NHẠC VIỆT

Fr: John Tran*Nguyen hưu Dinh

MỜI EM VỀ 

Việt Dzũng -Thiên Kim -LPK (Super HD)

 Mời quý thân hữu thưởng thức :

*CA SI THIEN KIM & Y PHUONG PLAYLIST
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfe9JTtbGcgULHL9CtFZxD9TGtJ2B6owV

 
** TRẦN NĂNG PHÙNG
Email : phungnangtran@gmail.com or trannangphung@gmail.com
New YouTube channel : https://www.youtube.com/channel/UC3Q-s2upq6XnTfjU3rGk1rQ
FaceBook : https://www.facebook.com/phung.tran.5602