Tuesday, July 19, 2016

TIN BUỒN : BÀ QUẢ PHỤ HỒ TẤN QUYỀN

Fr: BMH
Đưọc tin buồn: 
Bà quả phụ : HỒ TẤN QUYỀN
Nhũ danh : LÊ THỊ BÍCH TÙNG
Pháp danh: CHƠN LỘC
Đã từ trần ngày 16 tháng 7 năm 2016, tại Riverside, CA
Hưởng Thượng Thọ 84 tuổi
                                              

Chương Trình Tang Lễ:

Ngày thứ sáu (july 22-2016)
11:00 am tới 2:00pm:  Phát tang
2:00 pm tới 8:00 pm:   Thăm viếng
Ngày thứ bảy (july 23- 2016)
8:00 am tới 10:00 am:     Tụng niệm
10:00 am tới 12:30 pm:    Thăm viếng
1:00 pm:  Di quan và an táng tại nghĩa trang Quân Đội trong 
Peek Family Funeral Home
7801 Bolsa Ave.
Westminster, CA 92683 

Chi tiết về cáo phó của gia đình sẽ đăng trên tờ Viễn Đông ngày thứ ba và thứ năm.
Xin thông báo

Long Thanh Dang