Friday, July 22, 2016

NHỮNG VẦNG TRĂNG GÔM HAI NỬA

Hai câu thơ trong Truyện Kiều
"Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc,nửa soi dặm trường"
diễn tà tâm trạng lẻ bóng của Thúy Kiều và Thúc Sinh khi phải tạm xa nhau.

Ngày nay cũng có một cặp nghệ sĩ nhiếp ảnh phải sống xa nhau : chàng ở Thành phố Nữu Ước, nàng ở Hán Thành (Nam Hàn) . Nhưng hai người lại quyết tâm sáng tạo nhửng "vầng trăng hai nửa "với những tấm hình chụp chung một đề tài, cùng một lúc ở hai nơi , đem cắt đôi rồi ghép lại thành những tấm hình nửa & nửa (Half &Half).

Fr: Son Pari
Long Distance Couple stays connected with Creative Photo Project
Danbi Shin and Seok Li are two artists in love. Recently the couple found themselves in a long distance relationship with Shin currently based in New York City and Li based in Seoul,South Korea.To stay connected and creative the two started a photo series called"Half &Half" where they take simultaneous photos and splice the results into a single composite image.