Friday, July 8, 2016

CHUYỆN CƯỜI: THỦ PHẠM VÀ CÁC NẠN NHÂN CỦA PHÁT TRUNG TIỆN.

 Thủ phạm thì mắc cỡ còn các nạn nhân –đôi khi có cả thủ phạm nữa đấy – tay bịt  mũi,  mắt quắc, mày cau vừa biểu lộ sự bất bình đối với kẻ đã có hành động bất lịch sự ấy, vừa gián   tiếp phân bua (1)với bà con rằng mình không phải là thủ phạm ...
 (1) Phân bua/phân vua  : trình bày để người ta đừng có nghi ngờ mình, đừng có nghĩ xấu cho mình ( to justify)
* Tiếng Viêt có  rắm (tục ) ,  trung tiện ( thanh ). Tiếng Anh có  fart (tục) , và  pass wind (thanh ) ( lâcher un vent :Pháp)
 Có điều  Fart viết nguyên cả chữ, trong khi   shit (tục) lại viết tắt " sh*t."
* Không ai sỗ sàng như ông chủ tiệm kim hoàn  trả lời bà khách hàng khi bà này hỏi giá  cái vòng nạm hột soàn, để chữa
thẹn vì phát trung tiện bà vừa để buột ra.
 " Mới trông thấy nó bà đã vãi r…,bây giờ tôi nói giá bà sẽ vãi c…
đấy " . 
Mời quí bạn nghe câu chuyện dưới đây :
 Daniel Doan*Paula Le*Kimmy Nguyen


Fr: Khanh Bui 1. What's the price of this lovely bracelet ?
A lady walks into Harrods. She looks around,spots a beautiful diamond bracelet/ˈbreɪslət   and walks over to inspect it.As she bends over to look more closely, she unexpectedly 
/ˌʌnɪkˈspektɪdli/ farts.
Very embarrassed, she looks around nervously to see if anyone noticed her little woops and prays that a salesperson
/ˈseɪlzˌpɜ:(r)s(ə)n/ was not anywhere near.
As she turns around ,her worst nightmare materializes in the form of a salesman standing right behind her.
He politely greets the lady with,"Good day,Madam.How may we help you today?
Blushing and uncomfortable /ʌnˈkʌmftəb(ə)l/ ,but still hoping that the salesman somehow missed her  little 'incident', she asks,"what is the price of this lovely bracelet?"
He answers, " Madam- if you farted just looking at it - you're going to sh*t  yourself when I tell you the price!"

 
 * Để hoá giải cái "hội chứng hậu trung tiện" bối rối  này , người Anh nói " More tea vicar ?"
Theo Wikipedea , thành ngữ này bắt nguồn từ câu chuyên sau đây :
"Một  cha sở Anh giáo (vicar)  tới thăm một con chiên. Trong khi chủ nhà đang rót trà  mời khách thì khách vô tình đã cho ra
một phát trung tiện rộn ràng. Chữa thẹn cho vị khách quí,   chủ nhà nhanh nhảu nói: " Thêm trà nữa nhé, thưa cha".
(More tea vicar?) . Lại mời quí bạn xem vidéo sau đây để thấy nét
"phớt tỉnh" của ngưởi Ăng Lê :

2. More Tea Vicar? | British English Expressions | Learn English