Sunday, July 31, 2016

TÂN CHỦ TICH QUỐC HỘI CSVN :

       Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức 

        đã ngạo mạn, đay nghiến nhân dân  !


                 https://www.youtube.com/watch?v=AU0XXb4bg9c