Saturday, December 7, 2019

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH

Chúc Quí Bạn Đọc

                                        Cao Niên Việt Hạc
1. Ave Maria - André Rieu & Mirusia

    

25,171,791 views
         https://www.youtube.com/watch?v=3d4xXvF2ukY&list=RD3d4xXvF2ukY&start_radio=1&t=99

  2 .Christmas Relaxing Piano Collection (Piano Covered by kno)

  

5,842,370 views
              https://www.youtube.com/watch?v=krhB_YlX90w&t=135s


                                                    Flickr/ Dauda Wien