Friday, December 13, 2019

EM TÔI KHÔNG BÁN NƯỚC

Fr:Toan Dang*Dinh Thuc Ngo* Dinh Thong 1930
Em Tôi Không bán Nước - Lê Hoàng Trúc
    
                             https://www.youtube.com/watch?v=TivA68_l3uo     
   Cờ Trung Quốc được Việt Nam gắn thêm 1 ngôi sao (VOA Express)
        
170,741 views
23 Dec 2011
                 https://www.youtube.com/watch?v=_yzVNb45hKw

Người Trung Cộng tổ chức biểu diễn áo dài và sườn xám “chui” tại Hạ Long

                  
 1,315 views
11 Dec 2019
                  whttps://www.youtube.com/watch?v=QkJIo_Hqj-w

                                         *****