Friday, December 13, 2019

TIN BUỒN : CỰU CHUẨN TƯỚNG PHẠM DUY TẤT

Fr: BMH *Nguyen văn Hào
Trân trọng báo tin buồn :


         Cựu Chuẩn Tướng Phạm Duy Tất   
Nguyên Chỉ HuyTrưởng BiệtĐộngQuân Quân Khu II,
đã từ trần sáng Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019,  
tại Bệnh viện Fairfax, Virginia..                                                           *****