Friday, December 6, 2019

TIẾNG CHÀO

Fr: Huu Dinh Nguyen*Huu Loi Tran
Tiếng Chào


 Mt n công nhân làm vic ti mt xí nghip chế biến tht đông lnh. Mt bui chiu, khi đã hoàn thành công vic, như thường l, cô đi vào kho đông lnh đ kim tra thêm mt chút trước khi v. Đt nhiên, ca phòng t đng b đóng xp li ! 
Cô b nht bên trong mà không mt ai biết. Cô va hét đến khn c c hng, va đp vào cánh ca rm rm, vi hy vng s có người nghe được mà đến cu. Nhưng vn không có ai nghe thy.
Lúc này, tt c công nhân đã tan ca. Toàn b nhà máy đu yên tĩnh.
Đến 6 gi chiu thì cô đã b lnh cóng người, tuyt vng và đau kh, ch biết cu nguyn, khóc tm tc. Thế ri, đang lúc cô tưởng như không th chu đng được na, thì bt ng cánh ca xch m, người bo v ca xí nghip đang đi tun tra, nghe tiếng kêu đã kp đến cu cô ra ngoài thoát chết.

Cô công nhân đáng thương mếu máo khóc vì vui mng, níu ly ông bo v già đ hi do đâu mà ông li biết cô b kt trong kho đ  đến cu, mc dù đây không phi là khu vc ông chu trách nhim qun lý. 
 Ông bo v mm cười tr li:“Cô ơi, tôi làm vic nhà máy này đã 35 năm ri. Mi ngày đu có my trăm công nhân ra ra vào vào. Nhưng cô là người duy nht trong nhng năm gn đây, ngày nào sáng sm vào đến nhà máy thế nào gp tôi cng, cô cũng chào hi tôi, và ri bui ti tan tm ra v, ngang qua nhà bo v, cô li chào tm bit tôi. Trong khi đó tt c mi người, t giám đc đến các công nhân, c vi vào ri li vi đi, xem như không nhìn thy tôi vy.
Hôm nay, tôi biết rõ ràng bui sáng cô có đi làm, bi vì sáng sm cô còn nói “Cháu chào bác !” Nhưng sau khi tan tm bui chiu, tôi có ý ch mà vn không nghe thy tiếng cô chào vi câu nói d thương quen thuc: “Tm bit bác, hn ngày mai gp li bác nhé !” Thế là tôi thy lo lo, quyết đnh đi vào trong nhà xưởng tìm xem thế nào. Cui cùng, tôi nghe thy tiếng khóc, và tìm thy cô trong kho đông lnh…”
Hãy luôn khiêm tn, nhã nhn, quan tâm, yêu thương, và tôn trng nhng người chung quanh mình. Bi vì chúng ta không th biết được s tình gì s xy ra cho mình vào ngày mai.
Mai Trà lược dch
  Minh họa: Internet/Yahoo