Monday, March 23, 2015

HÀ NỘI TUẦN HÀNH PHẢN ĐỐI DỰ ÁN THAY THẾ 6700 CÂY XANH

  PHONG THÁI  BẤT TUÂN DÂN SỰ 
HOÀ BÌNH NHƯNG HÀI HƯỚC THÂM THUÝ CỦA NGƯỜI DÂN HÀ NỘI

Trẻ em tham gia xuống đường bảo vệ cây hôm 22/3
Mặc dù chính quyền đã tạm dừng chặt cây, người dân vẫn không yên tâm với dự án thay thế 6.700 cây xanh.

Cho tới nay từ 500 tới 2.000 cây đã bị đốn hạCuộc tuần hành hòa bình trên vỉa hè cũng đã không tránh khỏi sự can thiệp của chính quyền.
Đáp lại là sự bất tuân dân sự của người dân Hà Nội với cả sự hài hước thâm thúy.
Trong một video được tải lên YouTube, người ta có thể nghe thấy tiếng loa kêu gọi:
"Những người đã tụ tập trái phép trên hồ Thiền Quang, mời các anh chị di chuyển, các anh các chị đang gây cản trở giao thông.
"Các đồng chí tự quản nào, mời các đồng chí tự quản làm việc đi, các đồng chí tuyên truyền giải thích cho người dân hiểu tất cả những vấn đề các anh chị đang quan tâm đã được Đảng, Nhà nước quan tâm giải quyết."
  Một người tuần hành nhại lại: "Tất cả các vấn đề các anh chị đang quan tâm đã được Đảng, Nhân dân và Nhà nước chặt hết rồi."
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2015/03/150322_xuong_duong_vi_cay

*Người dân Hà Nội nói về #6700 cây xanh bị chặt hạ

 Bà cụ Hà Nội 80 tuổi: "Rừng nó phá rồi. Giờ nó về thành phố nó phá. Nhân dân người ta bảo lâm tặc về Hà Nội. Các bác phải cẩn thận".

Giáo sư Xoay Tuấn Hưng hát về chặt cây Hà Nội
<

*Người dân Hà Nội Tế Cây Bị Chặt