Thursday, March 12, 2015

NGƯỜI VIỆT NĂM CHÂU :NGƯỜI THỢ CHỮA ĐỒNG HỒ Ỡ CHỢ TRỜI VN

Người thợ sửa đồng hồ ở chợ trời Việt Nam

nguoi viet nam chau