Thursday, March 26, 2015

NGƯỜI VIỆT NĂM CHÂU : PHÁT HUY TIENG VIỆT-VĂN HOÁ VIỆT & HỘI NHẬP

Camilla ThyThy: Phỏng vấn tại đài Quê Hương-San JoséCamilla ThyThy:Tết nhà ThyThy (Thụy Sĩ) 

 Camilla ThyThy với ông bà ngoại tại Thụy Sĩ


Camilla ThyThy : Hát tiếng Việt, Ý và nói chuyên với bà ngoại bằng giọng Huế.

CamillaThyThy: Ba bà cháu nói chuyện bằng tiếng Huế 

  Camilla ThyThy: Chị hát em tập nói