Sunday, March 1, 2015

TRUNG TÂM SINH HOẠT NV QUỐC GIA SACRAMENTO* sAN JOSE, THÀNH PHỐ VIỆT TRÊN ĐẤT MỸ

              TRUNG TÂM SINH HOẠT 
NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA SACRAMENTO                
             VIỆTV HÀNH TRÌNH VẠN NẼO 
 SAN JOSE, THÀNH PHỐ VIỆT TRÊN ĐẤT KHÁCH