Tuesday, September 10, 2019

CỰU TT CS NGUYỄN TẤN DŨNG VƯỚNG TỤNG ĐÌNH

Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị bà Đặng Thị Hoàng Yến kiện ra tòa trọng tài quốc tế (VOA)

      

                     https://www.youtube.com/watch?v=J2hnVA-eFjk&feature=youtu.be