Friday, September 13, 2019

TIN BUỒN : Ô.NGUYỄN CẤN ( BÚT HIỆU : LỮ GIANG - TÚ GÀN )

                                     Ông  Nguyễn Cần
                  Cựu thẩm phán tòa án Long Xuyên và Sài Gòn
                   Nhà báo với bút danh : Lữ Giang –Tú Gàn
đã từ trần tại bệnh viện Orange Coast Memorial, Fountain Valley,
vào 12 giờ 5 phút sáng thứ Ba, 10 tháng 9,
Hưởng thọ 84 tuổi.
Lễ an táng sẽ được tổ chức tại:
                                 Nhà Thờ Đức Mẹ La Vang 
                           đường Harbor Blvd., Santa Ana.
Giờ thăm viếng là từ 10 đến 12 giờ trưa thứ Hai, 16 tháng 9.
Sau lễ hỏa táng ở Fullerton, tro cốt sẽ được đưa về quê hương, để rải ở biển tỉnh Quảng Bình.

Thánh lễ an táng tại Nhà Thờ Giáo Xứ La Vang thứ Hai, 16 tháng 9, 2019. (Hoàng Thương/ Viet Catholic)

1. Nhà báo Tú Gàn qua đời bình yên, cô độc                            http://www.viendongdaily.com/nha-bao-tu-gan-qua-doi-binh-yen-co-doc-AOq7duFt.html 


2. Tiễn đưa ký giả Tú Gàn lần cuối
http://www.viendongdaily.com/tien-dua-ky-gia-tu-gan-lan-cuoi-ACxjp3lb.html


                                                                           *****