Sunday, June 28, 2015

CÔNG VIÊN TUYỆT VỜI

Fr: Sinh Do
Tuyệt vời !!!!Bộ óc nào, bàn tay nào tạo nên những hình tượng nghệ thuật tráng lệ như thế này? Không biết dùng lời lẽ nào đễ ca ngợi sự tuyệt vời!
Chinese gardens

Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens
Chinese gardens