Wednesday, June 24, 2015

LỜI HAY Ý ĐẸP : NHỮNG ĐIỀU MẠO HIỂM NÊN THỬ TRONG ĐỜI

Everyone should take a risk at some point in their career. (Credit: Thinkstock)

Những điều mạo hiểm nên thử trong đời (1) These career risks are worth it (2)

Một số người bẩm sinh đã thích mạo hiểm – họ sẵn sàng gia nhập một công ty mới ra đời, nhận một công việc mà họ đam mê, hay nhận một ứng viên không thật sự lý tưởng nhưng có tiềm năng vào làm việc.
Some people are natural risk-takers — willing to join a start-up , take a job they’re passionate /ˈpæʃ(ə)nət/ about, hire a not-quite-perfect candidate /ˈkændɪdeɪt/ with  potential  /pəˈtenʃ(ə)l/.


 Nhiều khi nỗi lo sợ thất bại khiến chúng ta không thể tiến xa trong sự nghiệp. Liệu có những rủi ro có thể tính toán được và thật sự đáng để thử?

   Chúng ta có thể tận dụng nỗi sợ để tiến về phía trước hay không? Một số người có ảnh hưởng trên mạng xã hội Linkedln đã bình luận về chủ đề này và đây là phần tư vấn của hai người trong số họ:
But many times, fear of failure /ˈfeɪljə(r)/ holds people back in their careers. Are there calculated risks that are actually worth taking? Can you use fear to your advantage /ədˈvɑ:ntɪdʒ/ to get ahead? Several LinkedIn Influencers weighed in on these topics this week. Here’s what two of them had to say.

Jeff Haden, chủ sở hữu BlackBird Media.

Jeff Haden, ghostwriter and owner, BlackBird Media
“Điều mà hầu hết chúng ta đều có thừa là gì? Là sự hối tiếc,” Haden viết trong bài có tựa đề ‘Những sự mạo hiểm lớn mà ai cũng nên thử (ít nhất một lần)’.
“What is the one thing most of us already have enough of? Regret,” Haden wrote in his postHuge Risks Everyone Needs to Take (At Least Once).
“Chúng ta luôn có thể khắc phục, học hỏi và làm nên từ những sai lầm.” Tuy nhiên, không làm gì chính là một sai lầm. “Khi bạn không làm gì, điều đó có nghĩa là bạn không có gì để cải tiến, cứu chữa hay phát hiện.”
“You can always recover, learn and build from mistakes.” Doing nothing is a mistake, however. “When you do nothing, that automatically means there is nothing to improve, salvage/ˈsælvɪdʒ/
or discover.”
Dĩ nhiên, có sự khác biệt giữa mạo hiểm khôn ngoan và mạo hiểm ngu ngốc. Haden nêu ra năm ‘mạo hiểm khôn ngoan mà chúng ta nên thử một lần trong đời’. Trong đó có:
Of course, there’s a difference 
/ˈdɪfrəns/ between bad risks and smart risks. Haden offered five “smart risks you should take before you die”. Among them:
clip_image002“Tuyển dụng hay cất nhắc một người mà bạn không nên tuyển hay cất nhắc.” Haden thăm dò ý kiến không chính thức những người bạn doanh nhân của ông và “mỗi người trong số họ đều nói rằng ít nhất một trong những nhân viên xuất sắc nhất của họ là người mà họ đánh cược với rủi ro,” ông viết.
“Hire or promote a person you ‘shouldn’t’ hire or promote.” Haden took an informal poll of entrepreneur /ˌɒntrəprəˈnɜː(r)/ friends and “each said at least one of their most remarkable employees was a person they took a chance on,” he wrote.
“Ai đó không đáp ứng đủ điều kiện, không đúng ngành nghề hay quá trẻ, quá ít kinh nghiệm, quá mới trong ngành.” Những doanh nhân này nói với Haden rằng họ “chấp nhận mạo hiểm bởi vì họ có linh cảm... họ nhìn thấy một phẩm chất nào đó... họ thích cách nghĩ, nhiệt huyết, sự thông minh hay đạo đức của người đó”.
“Someone who didn't have the ‘right’ qualifications, or didn't have the "right" background, or was too young or too inexperienced or too new to the industry.” These people told Haden that they took the risk because “they had a hunch… they spotted an intangible /ɪnˈtændʒəb(ə)l/ quality… they loved the person’s attitude or enthusiasm or intelligence or work ethic.”
“Hãy xin lỗi về lỗi lầm lớn mà bạn đã phạm phải.” Những điều nhỏ thì dễ nhìn nhận hay xin lỗi, Haden viết. “Nhưng đôi khi chúng ta làm điều gì đó quá sai, quá lớn... khiến chúng ta không muốn nói lời xin lỗi. Chúng ta quá xấu hổ. Quá mất mặt. Quá hổ thẹn. Do đó chúng ta trốn tránh, thường là trong nhiều năm. Chúng ta mong rằng rồi chuyện đó sẽ qua đi,” ông viết.
“Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như thế. Và hễ mỗi lần nghĩ về nó, chúng ta lại cảm thấy buồn hơn về bản thân mình... Cho nên bạn hãy nói lời xin lỗi... Bạn có thể bị quát mắng. Bạn có thể bị sỉ nhục. Nhưng bạn sẽ cảm thấy dễ chịu vì cuối cùng bạn đã dũng cảm nhận sai. Và bạn có thể khôi phục lại tình bạn hay mối quan hệ mà bạn nghĩ rằng đã bị tổn thương quá nhiều không thể sửa chữa được.”
Apologise /əˈpɒlədʒaɪz/ for a huge mistake you made.”Little things are easy to own up to and apologise for, Haden wrote. “But sometimes we've done something so bad, so egregious /ɪˈɡri:dʒəs/… that we don't say we're sorry. We're too embarrassed. Too ashamed. Too mortified. So we run away from the situation, often for years. We wish it would go away,” he wrote. “But it doesn't. And whenever we think about it, we feel a little worse about ourselves... Say you're sorry…You may get yelled at. You may be humiliated. But you'll also feel good that you finally stepped up. And you also may repair a friendship or relationship you thought was beyond any hope of recovery.”
“Hãy đối mặt với một trong những điều khiến bạn sợ hãi nhất”. “Bất cứ ai muốn làm được điều gì đó lớn lao đều rất căng thẳng,” Haden viết. “Những người làm được việc không phải là những người dũng cảm hơn người khác, họ chỉ tìm sức mạnh để tiến về phía trước. Họ nhận ra rằng nỗi sợ khiến họ bị tê liệt, còn việc có hành động lại khiến họ tự tin.” Vậy thì bạn nên làm gì? “Hãy chọn một điều gì đó bạn thích làm nhưng lại sợ làm. Đừng cố gắng vượt qua nỗi sợ. Hãy chấp nhận sự thật rằng bạn sẽ sợ. Và sau đó cứ thực hiện nó.”
clip_image002[5]
“Face one of your worst fears. Anyone hoping to achieve great things gets nervous,” Haden wrote. “Productive people aren't braver than others; they just find the strength to keep moving forward. They realise fear is paralysing, while action creates confidence and self-assurance.” So what should you do? “Pick something you'd love to do but are scared to do. Don't try to get over your fear. Accept that you will be afraid. And then go do it anyway.”

Nick Mills, chuyên viên tư vấn cấp cao của Eureka Training

Nick Mills, principal consultant at Eureka Training
Nếu hai người đều được đào tạo tốt như nhau, đều có tham vọng và triển vọng như nhau thì đâu là khác biệt khiến một người thành đạt còn người kia thì không?
If two people are similarly well-trained, ambitious and promising, what makes the difference for the one who lives a successful life and the one who does not
“Tất cả chỉ là một điều đơn giản,” Mills viết trong bài có tựa đề 'Sợ thất bại? Hãy đối mặt với nó'.
“Đầu óc của những người thành đạt và không thành đạt khác nhau ở cách họ nhìn nhận sự thay đổi cá nhân.”
 “It comes down to one simple thing,” wrote Mills in his post Fear of Failure? Embrace It. “The brains of successful and unsuccessful people are separated in how they view personal change.”
“Carol Dweck, nhà tâm lý học ở Đại học Stanford phát hiện ra rằng sự thành đạt tất cả là do ở cách suy nghĩ. Những người thành đạt sẽ tập trung vào sự thăng tiến, giải quyết vấn đề và tự cải thiện bản thân, còn những người thất bại sẽ cho rằng khả năng của mình là phẩm chất có sẵn và do đó không chấp nhận thách thức,” Mills viết.
“Stanford psychologist Carol Dweck has discovered that true success is all about mindset. Successful people tend to focus on growth, solving problems and self-improvement, while unsuccessful people think of their abilities as fixed assets and, therefore, avoid challenges,” Mills wrote.
“Quan trọng hơn, người thành đạt không xem thất bại là thất bại. Họ xem đó là cơ hội để học hỏi, thích nghi và trở nên tốt hơn.”
“More importantly, successful people don’t view failure as failure. Instead, they see it as an opportunity for learning, adapting and becoming better.”
Vậy làm sao để thay đổi cách nghĩ của chính mình? Mills đề xuất tám cách làm thực tế. Trong đó có:
So how can you change your own mindset? Mills offers eight practical ways to do it. Among them:
“Hãy tránh việc dùng những cách nói tự hạ thấp bản thân... Nếu bạn cảm thấy không được khỏe, đừng la lớn lên cho mọi người biết,” Mills viết. “Thay vào đó, hãy nói, ‘Tôi lẽ ra đã có thể có nhiều năng lượng hơn’. Tránh dùng những từ ngữ mang tính giới hạn.
Đừng bao giờ nói ‘không thể’ khi nói về mình. Thay vào đó, hãy nói ‘Khi tôi có thể...’ Các từ khác mang tính giới hạn gồm cả các từ hy vọng là, có lẽ là, một ngày nào đó, có thể.”
“Resist the urge to use self-defeating language… If you don’t feel well, never say it aloud to anyone,” wrote Mills. “Instead, say, ‘I could use more energy’. Also avoid the use of limiting words. Never say cannot when referring to yourself. Instead, reach for a higher-energy statement such as ‘When I can…’ Other limiting words include hopefully, perhaps, one day and maybe.”
“Hãy bắt đầu và chấm dứt một ngày mới một cách tích cực.” Trước khi đi ngủ, hãy cảm ơn mình vì đã có một ngày hạnh phúc,” Mills viết, “Khi thức dậy, điều đầu tiên vang lên trong đầu bạn nên là ‘Tôi cảm thấy thật tuyệt, thật hạnh phúc được sống. Tôi biết rằng ngày hôm nay sẽ là một ngày tốt đối với tôi.”
“Begin and end your day positively. Before you go to sleep at night, thank yourself for a great day,” wrote Mills. “When you wake up, the first words in your head should be something like, ‘I feel absolutely 
/ˈæbsəluːtli/ fantastic/fænˈtæstɪk/ , glad to be alive. I know today will be successful for me’.”
“Hãy nhìn xa hơn mục tiêu. Nếu tất cả những gì bạn muốn là giành được một khách hàng nào đó và với việc xem đây là kế hoạch của mình rồi suy nghĩ về nó hàng ngày thì bạn sẽ chắc chắn đạt được mục tiêu. Nhưng nếu bạn đặt ra kế hoạch lớn hơn nhiều so với mục tiêu cơ bản của bạn – chẳng hạn như giành được thêm mười khách hàng lớn trong năm nay – bạn sẽ kích hoạt một số lợi thế tâm lý tích cực,” Mill viết. “Nếu bạn mộng mơ và mong ước điều gì đó lớn hơn thì mục tiêu ban đầu của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn và dễ đạt được hơn.”
Look beyond /bɪˈjɒnd/the goal. If all you really want is to land a specific client, by setting this as your intention and thinking of it every day, you will no doubt get it. But if you set your intentions much larger than your core desire — say, to acquire ten new significant clients this year — you trigger several positive ps ychological benefits,” Mills wrote. “As you daydream and imagine a larger scenario /səˈnɑ:riəʊ/ , your core desire starts to feel easy and much more attainable.”

(1)http://www.bbc.com/vietnamese/culture_social/2015/06/150623_risk_worth_taking_vert_cap
(2)Bản tiếng Anh bài này đã đăng trên BBC Capital.

headphone funnyDaniel Doan* Paula Le* Kimmy Nguyen
These career risks are worth it
Some people are natural risk-takers — willing to join a start-up, take a job they’re passionate about, hire a not-quite-perfect candidate with potential.
But many times, fear of failure holds people back in their careers. Are there calculated risks that are actually worth taking? Can you use fear to your advantage to get ahead? Several LinkedIn Influencers weighed in on these topics this week. Here’s what two of them had to say.
Jeff Haden, ghostwriter and owner, BlackBird Media
“What is the one thing most of us already have enough of? Regret,” Haden wrote in his postHuge Risks Everyone Needs to Take (At Least Once). “You can always recover, learn and build from mistakes.” Doing nothing is a mistake, however. “When you do nothing, that automatically means there is nothing to improve, salvage or discover.”
Of course, there’s a difference between bad risks and smart risks. Haden offered five “smart risks you should take before you die”. Among them:
“Hire or promote a person you ‘shouldn’t’ hire or promote.” Haden took an informal poll of entrepreneur friends and “each said at least one of their most remarkable employees was a person they took a chance on,” he wrote. “Someone who didn't have the ‘right’ qualifications, or didn't have the "right" background, or was too young or too inexperienced or too new to the industry.” These people told Haden that they took the risk because “they had a hunch… they spotted an intangible quality… they loved the person’s attitude or enthusiasm or intelligence or work ethic.”
“Apologise for a huge mistake you made.”Little things are easy to own up to and apologise for, Haden wrote. “But sometimes we've done something so bad, so egregious… that we don't say we're sorry. We're too embarrassed. Too ashamed. Too mortified. So we run away from the situation, often for years. We wish it would go away,” he wrote. “But it doesn't. And whenever we think about it, we feel a little worse about ourselves... Say you're sorry…You may get yelled at. You may be humiliated. But you'll also feel good that you finally stepped up. And you also may repair a friendship or relationship you thought was beyond any hope of recovery.”
“Face one of your worst fears. Anyone hoping to achieve great things gets nervous,” Haden wrote. “Productive people aren't braver than others; they just find the strength to keep moving forward. They realise fear is paralysing, while action creates confidence and self-assurance.” So what should you do? “Pick something you'd love to do but are scared to do. Don't try to get over your fear. Accept that you will be afraid. And then go do it anyway.”
Nick Mills, principal consultant at Eureka Training
If two people are similarly well-trained, ambitious and promising, what makes the difference for the one who lives a successful life and the one who does not?
“It comes down to one simple thing,” wrote Mills in his post Fear of Failure? Embrace It. “The brains of successful and unsuccessful people are separated in how they view personal change.”
“Stanford psychologist Carol Dweck has discovered that true success is all about mindset. Successful people tend to focus on growth, solving problems and self-improvement, while unsuccessful people think of their abilities as fixed assets and, therefore, avoid challenges,” Mills wrote. “More importantly, successful people don’t view failure as failure. Instead, they see it as an opportunity for learning, adapting and becoming better.”
So how can you change your own mindset? Mills offers eight practical ways to do it. Among them:
“Resist the urge to use self-defeating language… If you don’t feel well, never say it aloud to anyone,” wrote Mills. “Instead, say, ‘I could use more energy’. Also avoid the use of limiting words. Never say cannot when referring to yourself. Instead, reach for a higher-energy statement such as ‘When I can…’ Other limiting words include hopefully, perhaps, one day and maybe.”
“Begin and end your day positively. Before you go to sleep at night, thank yourself for a great day,” wrote Mills. “When you wake up, the first words in your head should be something like, ‘I feel absolutely fantastic, glad to be alive. I know today will be successful for me’.”
“Look beyond the goal. If all you really want is to land a specific client, by setting this as your intention and thinking of it every day, you will no doubt get it. But if you set your intentions much larger than your core desire — say, to acquire ten new significant clients this year — you trigger several positive psychological benefits,” Mills wrote. “As you daydream and imagine a larger scenario, your core desire starts to feel easy and much more attainable.”
 
                                       *****

PHÁT  ÂM  MỘT TỪ ĐA ÂM TIẾT
Thí dụ :

1)entrepreneur 
2)en-tre-pre-neur
4)ˌɒn-trə-prə-ˈnɜː(r)


  3) /ˌɒntrəprəˈnɜː(r)/
1)    Từ ( entrepreneur)
 2)  Tra từ điển ( Loại Gage Canadian Dictionary) : từ có bao nhiêu âm tiết ( syllables)? en-tre-pre-neur : 4 âm  ti ết
3)  Mở từ điển điện tử Mcmillan ,tra từ “entrepreneur”     http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/entrepreneur
highlight - copy ký âm /ˌɒntrəprəˈnɜː(r)/  
4)  Paste nó dưới 2 rồi chia ra thành các âm tiết đối chiếu với
 en-tre- pre- neur (2)
ˌɒn-trə-prə-ˈnɜː(r)
để dễ thấy :
  -âm tiết nào đươc  nhấn ?  Entrepreneur có  2 : một mạnh neur   /nɜː(r)/ và môt yếu  en  /ˌɒn/
- những âm tiết còn lại, nguyên âm được phát ra  thành  /ə/.
 ( Hoặc thành  /ɪ/ như  trong tbayonet (cái
ỡi )  /ˈbeɪənɪt/  hoặc bỏ đi như  trong từ   difference ( dif-fer-ence )à dif-f(e)r-enceà/ˈdɪfrəns/ )
  5 ) Nghe phát âm từ đa âm tiết /ˌɒntrəprəˈnɜː(r)/ (entrepreneur) với các âm tiết được dồn lại và nối liền với nhau .star /stɑː(r)/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/star_1
start /stɑː(r)t/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/start_1
start-up http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/start-up_2
passion
pas-sion
ˈpæ-ʃ(ə)n/

/ˈpæʃ(ə)n/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/passion
passionate
pas- sion -ate
ˈpæ-ʃ(ə)n- ət 
ˈpæ-ʃ(ə)n- ɪt

/ˈpæʃ(ə)nət/ or /ˈpæʃ(ə)nɪt/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/passionate
candidate
can-di- date
ˈkæn-dɪ-deɪt/

/ˈkændɪdeɪt/ or /ˈkændɪdət/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/candidate
candidature
can-di-da-ture
ˈkæn-dɪ-də-tʃə(r)/

/ˈkændɪdətʃə(r)/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/candidature
candidacy

potential
po-ten-tial
pə-ˈten-ʃ(ə)l

/pəˈtenʃ(ə)l/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/potential_1
Career
ca-reer
kə-ˈrɪə(r)

/kəˈrɪə(r)/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/career_1
Carrier
car-ri-er
ˈkæ-ri-ə(r)/

/ˈkæriə(r)/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/carrier
advantage
ad-van-tage
əd-ˈvɑːn-tɪdʒ

/ədˈvɑːntɪdʒ/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/advantage
salvage
sal-vage
ˈsæl-vɪdʒ

/ˈsælvɪdʒ/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/salvage_1
savage
sav-age
sæv-ɪdʒ

/ˈsævɪdʒ/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/savage_1
savor
sa-vor
ˈseɪ-və(r)/

/ˈseɪvə(r)/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/savor
Savior
Sav-ior
ˈseɪv-jə(r)/

/ˈseɪvjə(r)/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/savior
sausage
sau-sage
ˈsɒ-sɪdʒ

/ˈsɒsɪdʒ/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/sausage
entrepreneur
en-tre-pre-neur
ˌɒn-trə-prəˈnɜː(r)

/ˌɒntrəprəˈnɜː(r)/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/entrepreneur
intangible
in-tan-gi-ble
ɪn-ˈtæn-dʒə-b(ə)l

/ɪnˈtændʒəb(ə)l/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/intangible
apologize
a-pol-o-gize
ə-ˈpɒl-ə-dʒaɪz

/əˈpɒlədʒaɪz/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/apologize
absolutely
ab-so-lu -tely
æb-sə-luː-tli

/ˈæbsəluːtli/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/absolutely
fantastic
fan-tas-tic
fæn-ˈtæs-tɪk

/fænˈtæstɪk/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/fantastic
beyond
be-yond
bɪ - jɒnd

/bɪˈjɒnd/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/beyond_1
scenario
sce-nar-i-o
sə-ˈnɑːr-i-əʊ

/səˈnɑːriəʊ/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/scenario
bayonet
bay-o-net
ˈbeɪ- ə-nɪt/

/ˈbeɪənɪt/ ( Pháp :baionnette)
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/bayonet_1