Saturday, June 27, 2015

CUNG HOÀNG KIM , Miss Nebraska USA 2015

Fr: Nguyen Hưu Dinh* Dinh Chu*Tien Nguyen
Phỏng vấn 
CUNG HOÀNG KIM , Miss Nebraska USA 2015
Cung Hoang Kim
Cô Cung Hoàng Kim sẽ dự thi Hoa Hậu Mỹ Quốc Miss USA tại Baton Rouge, Louisiana
và đài NBC sẽ trực tiếp truyền hình phần chung kết vào đêm 12/7/2015.
*https://youtu.be/-6YSmh1Ufrk

*https://vacusa.wordpress.com/2015/06/25/interview-with-hoang-kim-cung-miss-nebraska/