Tuesday, June 2, 2015

TIN BUỒN


Fr: Việt Hải Trần
Đươc tin buồn :
Nhạc sĩ NGUYỂN ĐỨC
Nguyễn Đại Đức
Nguyên Trưởng Ban Việt Nhi  Đài Phát Thanh Sài Gòn
Đã tạ thế ngày 25-05-2015
nhằm ngày 8 tháng Tư ÂL năm Ất Mùi
Hưởng thọ 85 tuổi 
                      


                              ổ