Monday, June 29, 2015

CƯỜI CHUÚT CHƠI

Fr: Minh Đuc Nguyen
 1) Những kiểu phiên dịch tiếng Hoa hài hước
 china dich 2

china dich 3
http://vietdaikynguyen.com/v3/46083-nhung-kieu-phien-dich-tieng-hoa-hai-huoc/

2) Những lỗi tiếng Anh ở Việt Nam khiến du khách giật mình
Từ biển báo ngoài đường đến thực đơn trong nhà hàng ...

http://vnexpress.net/photo/hoc-tieng-anh/nhung-loi-tieng-anh-o-viet-nam-khien-du-khach-giat-minh-3240177.html